MANON en directes des de Royal Opera House / MONON live from the Royal Opera House


03/05/2018 a les 20:15

Ballet en tres actes / Three acts ballet.


LA PODEROSA MANERA DE RELATAR KENNETH MACMILLAN L’AMOR TRÀGIC DE MANON I DES GRIEUX ÉS UNA OBRA MESTRA DEL BALLET MODERN, CREADA A PARTIR DE LA MÚSICA DE MASSENET.

El germà de Manon està oferint-la al millor postor quan ella coneix a Des Grieux i s’enamora. Els dos pensen en fugir cap a Paris, però quan Monsieur G.M. ofereix a Manon una vida plena de luxe, aquesta no podrà resistir la proposició...

Aquest ballet és un puntal del repertori de The Royal Ballet i una pedra de toc de la dansa adulta i dramàtica.

MacMillan va trobar una nova empatesta tràgica història i la converteix en un dels drames més poderosos.

The MacMIllan’s powerful representation of the Mia en la capritxosa Manon i la seua lluita per fugir de la pobresa. Els decorats reflecteixen un món luxós corromput per la miserable indigència. Les escenes espectaculars del conjunt creen complexes retrats de les societats de Paris i Nova Orleans. Però és l’apassionat Pas-de-deux de Manon i Des Grieux, el que impulsa aquanon and Des Grieux tragic love is a master piece of the modern ballet, created from the music of Massenet.

THE MACMILLAN’S POWERFUL REPRESENTATION OF THE MANON AND DES GRIEUX TRAGIC LOVE IS A MASTER PIECE OF THE MODER BALLET.

Manon’s brother Lescaut is offering her to the highest bidder when she meets Des Grieux and falls in love. They elope to Paris, but when Monsieur G.M. offers Manon a life of luxury as his mistress she can’t resist. With the Lescauts’ encouragement Des Grieux cheats at cards in an attempt to win Monsieur G.M.’s fortune. They are caught. Manon is arrested as a prostitute and deported to New Orleans, followed by Des Grieux. On the run, Manon dies from exhaustion. Kenneth MacMillan’s source for Manon was the 18th-century French novel already adapted for opera by Massenet and Puccini. The premiere was given on 7 March 1974, with the lead roles danced by Antoinette Sibley and Anthony Dowell. The ballet quickly became a staple of The Royal Ballet’s repertory, and a touchstone of adult, dramatic dance.MacMillan found new sympathy with the capricious Manon and her struggle to escape poverty. Designs by his regular collaborator Nicholas Georgiadis reflect this, depicting a world of lavish splendour polluted by miserable destitution. MacMillan’s spectacular ensemble scenes for the whole Company create vivid, complex portraits of the distinct societies of Paris and New Orleans. But it is Manon and Des Grieux’s impassioned pas de deux – recalling the intensity of MacMillan’s earlier Romeo and Juliet – that drive this tragic story, and make Manon one of MacMillan’s most powerful dramas.

TRAILER